Organizacje

Fundacja Ari Ari

Bydgoszcz, Polska

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858

tel.: +48 668 28 99 15; +48 52 5821079
email: ariari@ariari.org
www: http://www.ariari.org/pl/

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami, propaguje wartości demokracji i otwartego społeczeństwa.

Organizacja prowadzi badania społeczności lokalnych i szerszych zjawisk kulturowych. Opracowała wiele diagnoz społecznych i strategii rozwiązywania problemów. Prowadzi projekty pomocowe dla osób niepełnosprawnych włączając ich w aktywność edukacyjną, zawodową i społeczną.  Współpracuje z krajami Partnerstwa Wschodniego przy realizowaniu badań i projektów.

stopka strony