Organizacje

Fundacja AriAri

Bydgoszcz, Polska

ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858

tel.: +48 668 28 99 15
email: ariari@ariari.org
www: https://www.ariari.org

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą (głównie: Armenia, Gruzja, Ukraina, Mołdawia). Przeciwdziała wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych i narodowych, uchodźców, imigrantów, osób niepełnosprawnych, grup marginalizowanych.

stopka strony