Organizacje

Fundacja "Art Junction"

Poznań, Polska

Dezyderego Chłapowskiego 27/24, 61-503

tel.: +48 696270272
email: contact@artjunction.pl
www: https://artjunction.pl

Fundacja kieruje swoje działania do osób z ograniczonym dostępem do kultury, osób wykluczonych społecznie lub dyskryminowanych poprzez teatr i aktywność artystyczną. Organizacja prowadzi warsztaty teatralne oraz antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży. Jest także uczestnikiem i realizatorem projektów mobilności młodzieży oraz integracji międzykulturowej.

stopka strony