Organizacje

Fundacja Artchata

Kraków, Polska

ul. Sodowa 18, 30-376

tel.: +48 663 551 660
email: artchata965@gmail.com
www: http://www.artchata.pl

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkolenia, wykłady) po organizację wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle teatralne, spotkania z literatami, wystawy). Fundacja współpracuje z kilkudziesięcioma artystami (aktorami, plastykami, muzykami, literatami), a także z dziennikarzami i akademicką kadrą uczelni krakowskich. Piętnaście lat działalności grupy to ponad 100 zorganizowanych przedsięwzięć artystyczno- edukacyjnych w Krakowie, innych miastach Polski oraz w Szwajcarii, Holandii, USA, Izraelu.

Artchata realizowała projekty: polsko- ukraińskie warsztaty mistrzostwa aranżacji muzycznych-  w ramach Erasmus+, polsko- ukraińska wymiana młodzieży w ramach NCK, projekt literacko- artystyczny sfinansowany przez MON, warsztaty artystyczne wsparte przez MOWES oraz trzyletni, trwający projekt w ramach NIW-CRSO. 

stopka strony