Organizacje

Fundacja "Artland"

Warszawa, Polska

Widok 20 lok.6, 00-023

tel.: 507 056 089
email: teatr@artland.org.pl
www: http://www.artland.org.pl/

Fundacja wspiera działalność Teatru Artland poprzez pozyskiwanie funduszy na działalność związaną ze szkoleniem dzieci i młodzieży, produkcję filmową oraz promowanie polskiej kultury za granicą. Fundacja bierze również udział w międzynarodowych wymianach młodzieży . Zrealizowała 3 wymiany młodzieży polsko-białoruskiej, a tematem przewodnim wymiany był teatr i musical. Celem projektu było rozwijanie talentów młodych ludzi, integracja międzykulturowa oraz tolerancja i akceptacja różnorodności. 

stopka strony