Organizacje

Fundacja "Atalaya"

Warszawa, Polska

Wolska 66/39, 01-134

tel.: 665 312 958
email: fundacja@atalaya.pl
www: http://atalaya.pl/

Fundacja „Atalaya” zajmuje się tworzeniem stwarzaniem warunków i wspieraniem rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pozostających w pieczy zastępczej i po jej opuszczeniu. Realizuje projekty, które mają wzmacniać poczucie własnej wartości i wspierać w procesie usamodzielniania się. Ostatni realizowany przez fundację projekt PLAYA jest współfinansowany ze środków UE.

stopka strony