Organizacje

Fundacja Bezpieczna Przystań

Marcinkowice, Polska

ul. Spacerowa 24, 55-200

tel.: +48 662 642 817
email: funddcie1@gmail.com
www: https://bezpiecznaprzystan.org/

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup objętych tym ryzykiem, w tym integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz aktywizację młodych osób pozostających bez zatrudnienia. Fundacja  działa na rzecz osób niepełnosprawnych i młodych samodzielnie lub poprzez współpracę z podmiotami partnerskimi z Polski, Unii Europejskiej oraz Ukrainy.

Fundacja zrealizowała projekt finansowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. Współpraca dla demokracji Polska-Ukraina 2014.

stopka strony