Organizacje

Fundacja "Biblioteka Ekologiczna"

Poznań, Polska

Kościuszki 79, 61-715

tel.: 61 852 41 39, 61 852 13 25
email: fbercee@gmail.com
www: http://be.eko.org.pl

Misją fundacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Organizacja prowadzi interaktywne warsztaty stacjonarne i terenowe dla dzieci i młodzieży z Poznania, organizuje projekcje filmów przyrodniczych, konkursy i wystawy, a także przeprowadza cykliczne akcje sprzątania lokalnych terenów ("Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia").

stopka strony