Organizacje

Fundacja BioEdukacji

Warszawa, Polska

Księcia Trojdena 4, 02-109

tel.: 530 575 050
email: biocen@iimcb.gov.pl

Celem fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzacja biologii wśród uczniów i nauczycieli wszystkich szczebli edukacji. Fundacja realizuje swoje cele organizując imprezy promujące współczesną biologię (warsztaty, szkolenia, wykłady, pokazy), opracowywanie materiałów pomocniczych dla realizacji programów nauczania w szkołach, czy wspieranie działalności podobnej. 

stopka strony