Organizacje

Fundacja Bonae Fidei

Tarnów, Polska

Józefa Szujskiego 66, 33-100

tel.: 668 130 204
email: fundacja.bonae.fidei@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną wśród młodzieży, przy pomocy organizacji szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, debat i konferencji. Organizacja była partnerem projektów realizowanych przez Federację NGO Subregionu Tarnowskiego, Fundacje Impuls Regionu oraz Stowarzyszenie Projekt Tarnów. Chociaż fundacja nie ma doświadczenia w projektach finansowanych w ramach Erasmus+, to współpracowała z organizacjami, które tą styczność miały.