Organizacje

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Leszno, Polska

Więzienna 3, 64-100

tel.: 517333416
email: leszno@eurodesk.eu
www: http://www.fundacja-cat.pl

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej działa na terenie Leszna od 2008 r.  Organizacja ma bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz sieciami organizacji z Polski i z zagranicy. Jest członkiem sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. A.Lindh (www.annalindhfoundation.org); International Young Nature Friends (www.iynf.org), LEMON (https://www.lemon-network.eu/). Punkt informacyjny Eurodesk Polska działa przy organizacji od 2009 r. 

Sukcesy:
- nominacja w konkursie Eduinspiracje organizowanym przez FRSE w kategorii Organizacji prowadzącej Europejską Informację Młodzieżową, 2018 r., w 2019 r. zwycięstwo w/w konkursu.
- akredytacja na Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+, 2018 r.,
- wyróżnienia od Prezydenta Miasta Leszna (za działalność kulturalną, społeczną, kobiecą),
- European Language Label za innowację w nauczaniu za projekt Kafejka Językowa (2019) -prezeska Fundacji otrzymała tytuł EDUINSPIRATORA: w kat. edukacja pozaformalna młodzieży (2020),
- goszczenie ok. 60 wolontariuszy z innych krajów  rocznie,
- główna nagroda w konkursie Eurodesk "Time to move", 2018,
- współpraca z ponad 700 organizacjami z kraju i świata, w przeciągu 12 lat.

stopka strony