Organizacje

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Leszno, Polska

Więzienna 3, 64-100

tel.: 888 496 548
email: leszno@eurodesk.eu
www: http://www.fundacja-cat.pl

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej jako pełnoprawna organizacja działa na terenie miasta Leszna od 30.12.2008 r.  Celem Fundacji CAT jest aktywizacja lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie pod kątem integracji transkulturowej oraz krzewienia idei pracy wolontariackiej. Fundacja ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz sieciami organizacji z Polski i zza granicy. Jest członkiem sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. A.Lindh (www.annalindhfoundation.org); International Young Nature Friends (www.iynf.org), LEMON (https://www.lemon-network.eu/). Od 2009r Punkt Europejskiej Informacji Młodzieżowej, Eurodesk.

Główne działania:
-Promocja idei wolontariatu
. Od 2015r. Fundacja prowadzi Leszczyńskie Centrum Wolontariatu, a od 2008r gości i wysyła wolontariuszy w ramach programu European Voluntary Service, obecnie Europejski Korpus Solidarności.
-Rozwijanie znajomości innych kultur, łamanie stereotypów, podnoszenie poziomu wiedzy na temat odmienności kulturowej. Fundacja jest: instytucją goszczącą i wysyłającą w programie Europejskiego Korpusu Solidarności (dawniej European Voluntary Service), realizuje projekty na terenie Europy, Azji, Afryki; wdraża międzynarodowe standardy kształcenia w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, nawiązując współpracę z partnerami z zagranicy; wspiera tworzenie sieci kontaktów, partnerstw oraz networking; nastawiona na współpracę międzynarodową oraz budowanie partnerstw strategicznych
-Edukowanie i organizowanie czasu wolnego dla młodzieży, dorosłych i dzieci z uwzględnieniem metod edukacji pozaformalnej i nieformalnej (organizacja kafejek językowych, wymian i konferencji międzynarodowych, półkolonii i zajęć świetlicowych). Fundacja mocno promuje naukę języka ang. wśród młodzieży jako klucza do dynamicznego i elastycznego podejścia do rynku pracy. Korzysta z międzynarodowych certyfikacji.
-Promocja wartości europejskich i edukacja globalna: pełni funkcję Regionalnego Punktu EURODESK Leszno (od 2009r) - prowadzi warsztaty, konferencje, spotkania, festiwale, przyzwyczajające społeczność lokalną do mobilności europejskiej.

Sukcesy:
-nominacja w konkursie Eduinspiracje organizowanym przez FRSE w kategorii Organizacji prowadzącej Europejską Informację Młodzieżową, 2018 r., w 2019 r. zwycięstwo w/w konkursu.
-akredytacja na Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+, 2018 r.
-wyróżnienia od Prezydenta Miasta Leszna (za działalność kulturalną, społeczną, kobiecą)
-European Language Label za innowację w nauczaniu za projekt Kafejka Językowa (2019) -prezeska Fundacji otrzymała tytuł EDUINSPIRATORA: w kat. edukacja pozaformalna młodzieży (2020),
-goszczenie ok. 60 wolontariuszy rocznie z innych krajów
-główna nagroda w konkursie Eurodesk "Time to move", 2018
-współpraca z ponad 700 organizacjami z kraju i świata, w przeciągu 12 lat