Organizacje

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Poddębice, Polska

ul. Targowa 7B, 99-200

tel.: (43) 678 31 58
www: http://www.fcwp.pl

Misją Fundacji jest:
- szeroko rozumiana pomoc osobom i przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy,
- polepszenie warunków życia mieszkańców miasta, powiatu i regionu,
-pomoc i wspieranie wszelkich działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- promowanie efektywnego zagospodarowania zasobów lokalnych,
- rozwój bazy przetwórczej dla gospodarki rolnej,
- upowszechnianie wzorców zachowań służących ochronie środowiska naturalnego,
- edukacja ekologiczna,
- działania na rzecz promocji zdrowia publicznego i pomocy społecznej,
- wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli,
- działania służące modernizacji obszarów wiejskich i tworzeniu miejsc pracy na wsi,
- promocja odnawialnych źródeł energii.