Organizacje

Fundacja "CHAI"

Warszawa, Polska

Słomińskiego 19/508, 00-195

tel.: 22 637 53 52
email: office@chabad.org.pl
www: https://chabad.org.pl/

Fundacja promuje kulturę żydowską w Polsce, wspiera osoby pochodzenia żydowskiego oraz przeciwdziała zjawisku dyskryminacji i nietolerancji wobec takich osób. Organizacja wspiera wymianę międzykulturową oraz integrację międzynarodową.

stopka strony