Organizacje

Fundacja "Chlorofil"

Warszawa, Polska

Dywizjonu 303 139/174, 01-470

tel.: 608 633 593
email: chlorofil@chlorofil.com.pl
www: http://www.chlorofil.com.pl

Fundacja popularyzuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, wspiera działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i patologio społecznym.  Fundacja prowadzi warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz Akademię Ekologii i Sztuki. 

stopka strony