Organizacje

Zespół Folklorystyczny "Lazurki"

Warszawa, Polska

Lazurowa 14, 01-315

tel.: 797 512 502; 508 137 741
email: lazurki@lazurki.pl
www: https://lazurki.pl/

Celem stowarzyszenia jest krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży w kraju i poza granicami Polski. Organizacja stara się zaszczepić wśród młodych szacunek do polskiej tradycji ludowej. Swoje cele realizuje poprzez naukę tańca i piosenek ludowych, promowanie wiedzy o obrzędach, tradycji i strojach ludowych, a także udział w koncertach, jarmarkach i na festynach.

stopka strony