Organizacje

Fundacja "Culture Shock"

Warszawa, Polska

Górnośląska 16/2, 00-432

tel.: 501 732 392;
email: info@cultureshock.pl
www: http://cultureshock.pl/

Fundacja działa na rzecz rozwoju twórczego i zawodowego młodzieży i dorosłych poprzez ułatwianie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do edukacji cyfrowej oraz wspieranie działalności społeczności lokalnych. Swoje cele realizuje poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne i międzynarodowe projekty, wśród których można wyróżnić „Burnout Aid”- projekt na temat wypalenia zawodowego w NGO, Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, czy też „Greenpoint. Przemiany”.

stopka strony