Organizacje

Fundacja "Cup of Polish"

Warszawa, Polska

Ul. Jana Długosza 41/36, 01-153


email: dagmarasobiecka@gmail.com

Fundacja zajmuje się promowaniem języka i kultury polskiej poza granicami kraju, wspiera dialog kulturowy i integrację międzynarodową oraz pomaga obcokrajowcom w budowaniu kompetencji językowych w Polsce. 

stopka strony