Organizacje

Fundacja "DELTA - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ"

Tarnów, Polska

Eugeniusza Niedojadło 6, 33-100


email: fundacja.deltawer@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną na rzecz demokracji, rozwoju i integracji. Promuje zdrowy styl życia, aktywność społeczną oraz wolontariat. Działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

stopka strony