Organizacje

Fundacja "DELTA - WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ"

Tarnów, Polska

Eugeniusza Niedojadło 6, 33-100

tel.: 506 097 253
email: fundacja.deltawer@gmail.com
www: https://www.facebook.com/watch/Fundacja-DELTA-Wiedza-Edukacja-Rozw%C3%B3j-105575745294401/

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną na rzecz demokracji, rozwoju i integracji. Promuje zdrowy styl życia, aktywność społeczną oraz wolontariat. Działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

stopka strony