Organizacje

Fundacja Dialog

Białystok, Polska

ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872

tel.: +48 85 742 40 41
email: biuro@mentoring.pl
www: https://fundacjadialog.pl

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości. Prowadzi noclegownie, mieszkania tymczasowe dla bezdomnych oraz ośrodek pobytu tymczasowego.

Dialog od wielu lat prowadzi Centrum Mentoringu i Wolontariatu. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności gościli woluntariuszy z innych  krajów europejskich

Fundacja w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim, realizowała projekt pt. "Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu Migracji i Integracji.


stopka strony