Organizacje

Fundacja "Diversity Hub"

Kraków, Polska

Poznańska 6/4, 30-012

tel.: 12 353 05 59
email: info@diversityhub.pl
www: https://www.diversityhub.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju zawodowego oraz umacniania pozycji na rynku pracy osób dojrzałych, promuje aktywizację zawodową osób młodych, niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. Organizacja integruje także międzynarodowe środowisko ekspertów i praktyków różnorodności w biznesie, dzięki utworzeniu Europejskiej Sieci na Rzecz Różnorodności i Włączenia.

stopka strony