Organizacje

Fundacja dla Polski

Warszawa, Polska

Ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031

tel.: 22 370 25 03
email: fdp@fdp.org.pl
www: http://www.fdp.org.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Realizuje projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promowanie zdolnych młodych ludzi.