Organizacje

Fundacja "Dla Was"

Łężyce, Polska

Jarzębinowa 3, 84-207

tel.: +48 58 500 87 28
email: kontakt@dlawas.org
www: https://www.dlawas.org/

Fundacja obrała za cel swojej działalności tworzenie przestrzeni do budowania świadomości społecznej i rozwoju lokalnego. Organizacja promuje ideę wolontariatu, wspiera aktywizację zawodową młodzieży i osób wykluczonych oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie żłobka „Dla Was”, specjalistyczne doradztwo dla NGO oraz realizację projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  wśród których można wyróżnić: „Lekcja:Enter”- projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli szkół, czy też „LamaFestyn w Rumii”.

stopka strony