Organizacje

Fundacja dla Wolności

Warszawa, Polska

ul. Angorska 19/U-1, 03-913

tel.: (+48) 502070701
email: info@fundacjadlawolnosci.org
www: http://www.fundacjadlawolnosci.org/

Fundacja przeciwdziała dyskryminacji mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych czy seksualnych. Cele realizuje poprzez organizowanie debat, kampanii informacyjnych, manifestacji publicznych i kampanii społecznych oraz poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą, a także poprzez wspieranie innych niezależnych inicjatyw, w tym badań naukowych i działalności artystycznej.

Co roku Fundacja realizuje kilkanaście projektów międzynarodowego wolontariatu i wymian młodzieżowych współfinansowanych z programu Erasmus+.