Organizacje

Fundacja Dobro Lokalne

Warszawa, Polska

ul. Cietrzewia 5, 02-492

Fundacja wspiera działalność społeczną, kulturalną, naukową, oświatową poprzez organizację i finansowanie przedsięwzięć, które służą środowiskom lokalnym i regionalnym; organizuje kursy szkolenia i wykłady dla działaczy samorządowych, dziennikarzy mediów lokalnych, pracowników administracji samorządowej, specjalistów od public relations, rzeczników prasowych instytucji samorządowych, działaczy towarzystw społeczno-kulturalnych, nauczycieli, dotyczące rozpoznawania i wykorzystywania atutów lokalnych; realizuje programy informacyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa i procesów integracji w Polsce i Europie.