Organizacje

Fundacja Dobry Rozwój

Siedlce, Polska

Aleksandrowska 31, 08-110

tel.: +48 602645746
email: fundacja.dobry.rozwoj@gmail.com
www: https://dobryrozwoj.wordpress.com/

Fundacja Dobry Rozwój jest organizacją zajmującą się promowaniem zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej, ochrony środowiska, odpowiedzialnego biznesu, a także promowaniem społeczeństwa obywatelskiego i oddolnych inicjatyw. 

Prowadzi m.in. badania, akcje promujące CSR oraz warsztaty i zajęcia dla studentów oraz młodych ludzi związane z odpowiedzialną konsumpcją, ekonomią społeczną i z innowacjami społecznymi. Współpracuje z uczelniami, lokalnymi bibliotekami i innymi organizacjami pozarządowymi.

stopka strony