Organizacje

Fundacja Dobry Start

Trzebinia, Polska

ul. Piłsudskiego 1A, 32-540

tel.: 32 753-45-19
email: biuro@dobrystart.trzebinia.com
www: http://www.dobrystart.trzebinia.com/

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc sierotom naturalnym i społecznym oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych w wejściu w ich dorosłe życie. Fundacja realizuje programy: Socjoterapeutyczny, Stypendialny oraz Program "Mieszkanie na dobry start". Fundacja poszukuje ofiarodawców w kraju i za granicą.