Organizacje

Fundacja "Dobry Widok"

Krzyżowa, Polska

Modrzewiowa 4, 34-355

tel.: +48 661 837 845; +48 600 111 881
email: fundacja@dobrywidok.org.pl
www: https://dobrywidok.org.pl/

Fundacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Żywiecczyzny, udziela pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, działa na rzecz integracji zawodowej, organizuje wolontariat. Organizacja realizuje wiele międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, m.in. projekty: „Wehikuł Czasu”, „LOKI- Letni Ogród Kobiecych Inspiracji”, czy „Bieg Przemytników”. 

stopka strony