Organizacje

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Warszawa, Polska

ul. Szczęśliwicka 51, 02-353

tel.: 22 308 88 81
email: biuro@fdi.org.pl
www: https://www.fdi.org.pl

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje staże w korporacjach, podróżuje z wolontariuszami, finansuje stypendia i wprowadza młodych ludzi w świat wolontariatu.

stopka strony