Organizacje

Fundacja Dogtor

Gdynia, Polska

ul. Wolności 1A, 81-324

tel.: 692 566 755
email: fundacjadogtor@onet.pl
www: http://www.dogtor.org.pl

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działania kieruje do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi.

Fundacja wzięła udział w projekcie „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” - koordynowanym przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowanym z funduszy Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

stopka strony