Organizacje

Fundacja Dom Pokoju

Wrocław, Polska

ul. Łokietka 5, 50-243

tel.: 883 047 310
email: dompokoju@dompokoju.org
www: http://www.dompokoju.org/

Misją Fundacji Dom Pokoju jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej historii i tożsamości, tolerancyjnego, otwartego na dialog i przede wszystkim zdolnego do wyrażania siebie i obrony własnych wartości i godności innych ludzi (civil courage), aktywnie uczestniczącego w życiu świata jak i lokalnej społeczności. Najważniejszym aspektem tej misji jest akcentowanie znaczenia relacji między człowiekiem a wspólnotami, w których funkcjonuje, oraz ukazywanie, w jaki sposób instytucje publiczne pomagają lub powinny pomagać we właściwym ich kształtowaniu. Od 2008 roku Fundacja jest podmiotem organizującym dyskusję nt. rewitalizacji społeczno-gospodarczej jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Wrocławia - Nadodrza realizując projekty dotyczące dziedzictwa i tożsamości, poprzez animację lokalnej społeczności i konsultację projektów Gminy Wrocław.