Organizacje

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Opole, Polska

ul. K.Szymanowskiego 1, 45-724

tel.: 77/474 32 80
email: dom@fundacja-dom.opole.pl
www: http://www.fundacja-dom.opole.pl

Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej, edukację osób niepełnosprawnych, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Fundacja współpracuje z władzami i organami administracji państwowej oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą.