Organizacje

Fundacja DOMIN

Warszawa, Polska

ul. Przasnyska 16b lok. 6, 01-756

Fundacja działa na rzecz młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzącej z rodzin lub środowisk patologicznych. Głównym celem Fundacji jest pomoc w prawidłowym rozwoju psychofizycznym podopiecznych. Organizuje i finansuje: zajęcia pozaszkolne, imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną, stypendia a także udziela pomocy rzeczowej osobom z rodzin patologicznych i niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja jest organizatorem i inicjatorem wielu projektów (m.in. Mieszkanie Interwencyjne - BURSA, Back To The Life, Szkolenie Liderek) oraz obozów rehabilitacyjno-wspinaczkowych dla osób niepełnosprawnych.