Organizacje

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Ożarów, Polska

Jankowice 38, 27-530

tel.: +48228466644
email: wchz@chlebzycia.org.pl
www: https://chlebzycia.org/

Jednym z zasadniczych celów działania Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia jest poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja realizuje 4 programy:
PRACA, NIE JAŁMUŻNA – przeciw bezrobociu
PODARUJ MI SZKOŁĘ – fundusz stypendialny
WIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY – dla dzieci i młodzieży ze wsi
DARY RZECZOWE – działalność charytatywna


stopka strony