Organizacje

Fundacja Dr Clown

Warszawa, Polska

ul.Jagiellońska 58 lok.128a, 03-468

tel.: (+48 22) 854 05 01, 854 05 02
email: info@drclown.pl
www: http://www.drclown.pl

Fundacja Dr Clown działa w Szpitalach i Placówkach Specjalnych, zespół terapeutów prowadzi terapię śmiechem. Fundacja organizuje szkolenia dla nowych pracowników i wolontariuszy w zakresie sztuki artystycznej: podstawy pantomimy,elementy sztuki cyrkowej, modulacja głosem, mimika, sposób poruszania się, magia i iluzja.