Organizacje

Fundacja Dream Foundation

Talin, Estonia

Tatari tn 64, 10134

tel.: (+48) 501 290 399
email: warsaw@dreamfoundation.eu
www: http://www.dreamfoundation.eu/

Dream Foundation jest ogólnoeuropejską organizacją non-profit, której głównym zakresem działalności jest stwarzanie możliwości do studiowania za granicą oraz udzielanie pomocy i informacji na ten temat. Dzięki Dream Foundation istnieje możliwość rekrutacji do ponad 60 szkół wyższych na całym świecie. Inne działania podejmowane przez fundację to organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów i uczniów pragnących podjąć studia zagraniczne. Działalność organizacji ma na celu promowanie mobilności młodych ludzie w Europie i na świecie, promocję idei studiowania za granicą oraz szerzenie dialogu międzykulturowego.