Organizacje

Fundacja "Droga Wolna"

Szczecin, Polska

Piotra Skargi 32, 71-899

tel.: 600 850 293
email: info.drogawolna@gmail.com

Fundacja działa na rzecz partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym, rozwoju artystycznego, integracji społecznej, praw człowieka  oraz podnoszenia kompetencji społecznych u młodego pokolenia. Organizacja prowadzi Szkołę Droga Wolna, upowszechniając  tzw. demokratyczną edukację, czyli uczenie się z własnej woli.

stopka strony