Organizacje

Fundacja Dzieci Pienin

Krościenko, Polska

ul. Pienińska 2, 34-450

tel.: 18 262 30 70, 262 32 23
email: fdp@fdp.net.pl
www: http://fdp.net.pl/

Fundacja wspiera edukację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, działa na rzecz rozwoju placówek dydaktyczno-wychowawczych, finansuje i organizuje imprezy sportowe oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie, obozy leczenia w kraju i za granicą. Fundacja Dzieci Pienin pomaga dzieciom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie i tworzenie ośrodków integracyjnych.