Organizacje

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Warszawa, Polska

ul. Łomiańska 5, 01-685

tel.: 22 833 88 88
email: fundacja@dzieciom.pl
www: http://www.dzieciom.pl

Przewodnią ideą Programu jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.
Fundacja przekazuje fundusze na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Fundacja również sama stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, m.in. prowadząc działalność wydawniczą.

Fundacja zapewnia podopiecznym rehabilitację w Ośrodkach AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS oraz zakwaterowanie dla dziecka i jego rodzica w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusu.