Organizacje

Fundacja Dziewczynka z Zapałkami

Łódź, Polska

ul. Gdańska 29, 90-715

tel.: 42 631-03-87
email: fundzz@gmail.com
www: http://www.dzz.org.pl/

Dzięki sprzedaży Baśniowych Zapałek, dotacjom i darowiznom Fundacja pozyskuje pieniądze, aby realizować cel, dla którego została powołana: Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej.