Organizacje

Fundacja "Dzika Polska"

Białowieża, Polska

Teremiski 12, 17-230

tel.: 697 583 699
email: alucodawid@gmail.com
www: https://dzikapolska.org

Działania fundacji skupiają się na ochronie i odtwarzaniu różnorodności przyrodniczej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Fundacja realizuje projekty edukacyjne da dzieci i młodzieży oraz wspiera projekty o podobnym profilu. „Dzika Polska” prowadzi również dział Wild Poland w angielskim magazynie „Polish Neighbour”, a także organizuje akcje wsparcia dla kampanii na rzecz ochrony przyrody w Polsce. 

stopka strony