Organizacje

Fundacja E-PROGRESS

Warszawa, Polska

Szaserów 92/94 lok.23, 04-335

tel.: 784 889 879

Fundacja działa na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej, promowanie idei rozwoju, edukacji i przedsiębiorczości oraz wspieranie instytucji o podobnym profilu działalności. Członkowie fundacji mają doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+, organizowaniu wolontariatu oraz pracy z młodzieżą.

stopka strony