Organizacje

Fundacja EcoActive

Kroczyce, Polska

Podlesice 1, 42-425

tel.: 508 786 861
email: fundacja.ecoactive@gmail.com
www: https://www.facebook.com/fundacjaecoactive/

Celem fundacji jest promocja i popularyzacja zdrowego trybu życia, kształtowanie świadomości ekorozwoju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie wszelkich przejawów aktywności ruchowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sporty alternatywne, rekreację ruchową i aktywną turystykę w takich dziedzinach jak: survival, orientacja terenowa, wspinaczka, kajakarstwo, łucznictwo, rafting, nordic walking bungeejumping, zorbing, baloniarstwo i paralotniarstwo, strzelectwo i paintball.

stopka strony