Organizacje

Fundacja Edu4You

Łódź, Polska

Pl. Wolności 12/201, 91-415

tel.: 512 370 212
email: edu4You@creator.edu.pl
www: http://edu4you.creator.edu.pl/

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o charakterze artystycznym. Młodzież uczy się współdziałania i szacunku do starszych osób. Starsi uczą się od młodzieży śmiałego i odważnego podejścia w eksperymentowaniu i poznają nowinki technologiczne.

Organizuje także cykliczne spotkania z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną, zachęcając do działalności wolontariackiej i większej otwartości czy tolerancji na migrantów. Fundacja zrealizowała w ramach Erasmusa plus projekt pt. „Czy wiesz, że Masz Prawa”. Został on opracowany przez młodzież z Polski i Rumunii, Głównym celem projektu było przybliżenie podstawowych praw człowieka.

stopka strony