Organizacje

FUNDACJA "Edukacja Razem"

Szypliszki, Polska

Żubryn 17, 16-411

tel.: 508 931 051
www: https://www.facebook.com/edukacja.razem/

Fundacja wspiera rozwój, wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży z terenów RP, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. Organizacja udziela finansowego i rzeczowego wsparcia  dzieciom i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Swoje zadanie realizuje m.in. poprzez prowadzenie dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Jasionowie i Szkoły Podstawowej w Poddubówku.

stopka strony