Organizacje

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Sucha Beskidzka, Polska

ul. Spółdzielców 1, 34-200

tel.: +48 33 874 25 84
email: biuro@fundacja.monttis.com.pl
www: http://fundacja.monttis.com.pl

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową stacjonarną i na odległość, organizuje kursy, seminaria i konsultacje, podejmuje inicjatywy edukacyjne dla seniorów i emerytów, dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje programy badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o zjawiskach społecznych, ekonomicznych, politycznych. Współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami i instytucjami życia społecznego. Współpracuje na arenie międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony przyrody i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, także dla imigrantów i cudzoziemców, szczególnie koncentrując się na współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja promuje i organizuje wolontariat, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i studentów zagranicznych.

stopka strony