Organizacje

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 30,, 00-024

tel.: (+48 22) 828 06 71
email: sektetariat@interklasa.pl
www: http://europa.edu.pl

Fundacja Edukacji Ekonomicznej działa w sferze edukacji ekonomicznej, treningu i profesjonalnego doradztwa. Fundacja współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami szkoleniowymi, nauczycielami; promuje i rozwija media lokalne; pomaga w tworzeniu nowoczesnego sektora publicznego oraz wspiera sferę organizacji pozarządowych. Fundacja organizuje działania wspomagające unowocześnianie administracji centralnej i regionalnej oraz wzmacniające pozycję i siłę samorządów lokalnych. Fundacja pozyskuje dotacje z sektora prywatnego na swoją działalność statutową oraz uczestniczy w przetargach na realizację projektów i programów dla różnych organizacji polskich i międzynarodowych. Fundacja realizuje projekty współpracy wykorzystując polskie doświadczenia na Ukrainie, na Białorusi, w Estonii, w Rosji, w Słowacji, a także w Republice Południowej Afryki, Namibii i Kenii. Fundacja powołała do życia Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej, które wspiera inicjatywy wykorzystujące technologie informatyczne. W ramach Fundacji działa Polski Portal Edukacyjny Interklasa.