Organizacje

Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzych, Polska

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300

tel.: 74 849 21 33; 664 04 02
email: office@fee.org.pl
www: https://fee.org.pl/

Zadania statutowe Fundacji są związane z wieloma społecznie użytecznymi obszarami obejmującymi oświatę, służbę zdrowia, pomoc dla osób niepełnosprawnych, bezrobocie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja organizuje i finansuje wiele różnorodnych projektów na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej.