Organizacje

Fundacja Edukacji i Kultury "Drama Way"

Warszawa, Polska

Chocimska 12/4, 00-791

tel.: 607 937 719
email: aldona.kudelska@dramaway.pl
www: http://www.fundacja.dramaway.pl

Fundacja Drama Way wykorzystuje dramat i teatr jako metodę zmiany społecznej, wspiera inicjatywy na rzecz edukacji i rozwoju osobistego dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promuje inicjatywy na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty i doradztwo, a także bierze udział w wielu projektach edukacyjno-kulturalnych, m.in. w : „Teatr Forum” oraz „Teatr ze Społecznością”, „Art Generacje”,  „Boal in Practice”.

stopka strony