Organizacje

Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW

Ryjewo, Polska

Rudniki 26, 82-420

tel.: 502 164 285, 669 666 416
email: flow.kwidzyn@gmail.com
www: http://www.fundacja-flow.pl

Fundacja wspiera rozwój innowacyjnych form edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, wspiera dzieci i młodzież w rozwoju osobistym i społecznym oraz przeciwdziała zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji ze względu na status ekonomiczny czy niepełnosprawność.  Organizacja prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej , w którym zapewnia pomoc psychoterapeutyczną , poszerza kompetencje wychowawców młodzieży i rodziców doświadczających kryzysów oraz prowadzi warsztaty wychowawcze.

stopka strony