Organizacje

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Wrocław, Polska

ul. Racławicka 101, 53-149

tel.: +48 71 782 26 27
email: biuro@fem.org.pl
www: http://www.fem.org.pl

Obok kształtowania tożsamości regionalnej, przybliżania dorobku innych kultur, pomocy instytucjom edukacyjnym przy organizacji kontaktów międzynarodowych i szkoleń w zakresie międzykulturowości, Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) dba o pielęgnację tego, co unikalne w każdym człowieku – jego uzdolnień. Fundacja wspiera indywidualne talenty, prowadząc kilka projektów stypendialnych oraz w ramach Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Ucznia Uzdolnionego "Szlifiernia Diamentów".
Ponadto FEM prowadzi szkoły społeczne i placówki, realizujące programy międzynarodowe International Baccalaureate (wszystkie placówki posiadają certyfikaty IB World School):
• Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT (IB Middle Years Programme)
• Dwujęzyczne Gimnazjum ATUT (IB Middle Years Programme)
• Wroclaw International School (IB Primary Years Programme, IB Middle Years Programme)
• International High School of Wroclaw (IB Diploma Programme).